نماد اعتماد الکترونیکی

ویترین مارکت از تاریخ 1399/3/1 شروع به کار نموده و در تاریخ 1399/5/8 موفق به کسب نماد اعتماد الکترونیکی شده که مبنی بر جلب اعتماد مردم در این بازه زمانی کوتاه می باشد.